Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Disclaimer

Deze websiteis samengesteld en wordt beheerd door Captains of Finance. Deze website biedt demogelijkheid om je in te schrijven, vacatures aan te melden, kandidaten voorwerk en opdrachtgevers te vinden en om gegevens naar Captains of Finance te zenden.

Wanneer jegegevens naar Captains of Finance zendt, geef je Captains of Finance daarmee uitdrukkelijk toestemmingom deze gegevens te gebruiken voor het vinden van werk of opdrachtgevers of hetvervullen van jouw vacature. Captains of Finance gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met de gegevens om en verstrekt deze alleen aanderden voor de hiervoor omschreven doelen, zonder vermelding van specifieke adresgegevens.

Captains of Finance is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiend uit gebruik van doorjou verstrekte gegevens door geselecteerde werkgevers, opdrachtgevers ofderden, aan wie jouw gegevens door Captains of Finance zijn verstrekt.

Voor ontwikkeling en verbetering van de website en voor verzameling van statistischegegevens worden bij gebruikmaking door jou van de website automatisch logbestandengegenereerd. Gebruiksgegevens zoals IP-adressen, datum en tijd gebruik,bezochte pagina’s, domeinen, bronadressen en andere parameters wordenautomatisch bijgehouden.

Als je cookies wilt uitschakelen kun je dit via jouw browser doen. Meer info hierovervind je bij de website van de browser. Op deze website bevinden zich links naar andere websites van derden, welke een eigenprivacy policy hanteren. Captains of Finance is niet verantwoordelijk voor naleving vanpricacywetgeving door deze derden.