cover
Le trésor de
l’entreprise

Spécialiste en trésorerie

Treasury speelt een cruciale rol bij het verbeteren en onderhouden van de financiële draagkracht van een bedrijf of organisatie, deze activiteit staat ook bekend als Corporate Finance. Deze rol omvat vaak volgende verantwoordelijkheden:

 • het bepalen van de financiële- en in het bijzonder de cashstrategie en beleid; 
 • het adviseren over waar men in gaat beleggen;
 • het regelen van een adequate financiering en cashpooling;
 • het beheren van de financiële risico's in de organisatie. 

Gevarieerde en verantwoordelijke functie

Dit is een gevarieerde en verantwoordelijke functie die ervoor zorgt dat een bedrijf over voldoende geld en liquiditeit beschikt om zijn verplichtingen na te komen. Dit kan gebeuren door het werven van fondsen via banken, maar ook schulden en aandelenmarkten en, in sommige bedrijven, actief de handel in buitenlandse valuta, grondstoffen en geld markten.

Capaciteiten & vaardigheden

Andere activiteiten kunnen betrekking hebben met onroerend goed, belastingen, verzekeringen en pensioenen.Over welke capaciteiten en vaardigheden beschikt een Captains of Finance Treasurer?

 • Opzetten en optimaliseren van de algemene “Corporate Finance Activiteiten“ die vervat zijn in de “Financiële Strategie“ en de hieraan gekoppelde “Corporate Finance Processen“.
 • Bepalen & bewaken van de Vermogensstructuur (Solvabiliteit) van de onderneming. Aanbevelingen m.b.t. evolutie en financiering van het “Werkkapitaal“.
 • Beheren van relaties met Banken en Vermogensmarkten. Beheren van (risicovrije) “Beleggingen“.
 • Optimaliseren van het beheer van de Liquiditeiten: Cashpooling/Netting (Notional of Zero Balancing).
 • Opmaken van “Cash Planning“ en “Cash Forecasts“. Bepalen van de optimale financieringsvorm voor Investeringen en diverse projecten. 
 • Indekken van o.m. wissel- & rente risico’s (Hedging/SWAPS …).
 • Opzetten van Corporate Finance Rapportering
 • Risk Management.
 • Opvolgen van de evolutie & vooruitzichten van de financiële markten.
 • Compliance met GAAP / IAS / IFRS richtlijnen.
Prenez contact